Home / Wat ons bezig houdt: / eSOS: Emergency Sanitation Operation System

eSOS: Emergency Sanitation Operation System

Het emergency Sanitation Operation System, kortweg eSOS is een innovatief sanitatiesysteem, ontwikkeld door UNESCO-IHE, FLEX/the INNOVATIONLAB en Systec. eSOS biedt rampgebieden sanitaire voorzieningen met een betere hygiëne, een verminderde kans op de uitbraak van ziektes en lagere operationele kosten.

eSOS is bedoeld voor plekken waar grote groepen mensen moeten worden opgevangen, zoals na de recente overstromingen in de Filippijnen of in een conflictgebied als Syrië. Generous Minds speelt een rol in de analyse van de toegevoegde waarde van het systeem en het vinden van financiering voor de verdere ontwikkeling.

De kern van eSOS wordt gevormd door toiletten die data verzamelen over de toiletgebruikers via gescheiden urine- en fecaliënstromen. Deze informatie wordt via een web-based applicatie geanalyseerd en toegankelijk gemaakt. De informatie en de verkregen inzichten worden allereerst gebruikt om het afvoeren en verwerken van de afvalstromen efficiënter te maken. Opslagtanks kunnen ‘just-in-time’ geleegd worden waardoor het aantal transportbewegingen en de hoeveelheid arbeid aanzienlijk verminderd kan worden. Een belangrijk voordeel is ook dat overvolle tanks en de daarmee samenhangende hygiëneproblemen veel beter te beheersen zijn. Ook kan het omzetten van het afval in energie, water en meststoffen in de centrale verwerkingsunits beter worden gemanaged.

De informatie wordt daarnaast gebruikt om inzichten te verkrijgen over gemiddelde gezondheidstoestand van gebruikers. Stijgt of daalt het gemiddelde lichaamsgewicht en hoe verhoudt deze zich tot de grootte van afvalstromen? Onderzocht wordt of daaruit zinvolle conclusies zijn te trekken voor bijvoorbeeld de aanvoer van voedsel en vers drinkwater. Ook die kosten die samenhangen met voedselverspilling aan de ene kant en de gevolgen van ondervoeding aan de andere kant kunnen daarmee mogelijk beter in de hand gehouden worden.

De verkregen data kan op termijn ook op individueel gebruikersniveau worden gebruikt als ondersteuning in de medische zorg in een rampgebied. Voor iedere gebruiker kunnen medische risico’s worden geïdentificeerd zoals ondervoeding, dehydratie, e.d. Wanneer ook sensoren voor pathogenen worden toegepast kan die ondersteuning nog verder gaan.

De toegevoegde technologie biedt daarnaast de mogelijkheid om de veiligheid voor vrouwen te vergroten. De verbinding die elk individueel toilet heeft met de centrale dataverwerking maken bijvoorbeeld en goed alarm en respons systeem mogelijk. De recente actie van Serious Request heeft laten zien hoe groot de problemen zijn in conflictgebieden zijn. Op dit moment worden in de markt toiletten met een gescheiden opvang voor urine en fecaliën voor een paar honderd dollar geleverd. De operationele kosten voor het legen, reinigen en verwerken van afvalstromen zijn echter vele malen hoger. Het eSOS systeem voorziet in kansen om die operationele kosten te verlagen en levert tegelijk een schat van kennis op.

Op de Filippijnen wordt dezer dagen het eerste prototype van het eSOS getest. Uiteraard zijn er nog veel vragen. In hoeverre is het systeem robuust genoeg om in de moeilijke omstandigheden altijd goed te blijven functioneren? Wat zal de acceptatie van gebruikers zijn in de uiteenlopende culturen waar het zal worden toegepast? Welke van de functionaliteiten zal werkelijk grote toegevoegde waarde hebben? Alleen al het achterhalen van de huidige werkelijke operationele kosten blijkt buitengewoon moeilijk.

Hulporganisaties blijken goed de kosten van ingekochte producten te kennen maar over de kosten van het draaiend houden van een systeem is weinig bekend. Deels zal antwoord komen door de resultaten van de pilot op de Filippijnen. De toekomst zal uitwijzen of eSOS een succes wordt en of deze innovatie de gewenste impact zal hebben. Een grote aanmoediging voor eSOS is in ieder geval de recente uitreiking van de Africa Leadership Award 2014, in de categorie Water Leadership. De jury waardeerde eSOS  als “Most Innovative New Technology of the Year.”