Home / Wat ons bezig houdt: / Extra aandacht voor Ruggie -beginselen in ruraal Colombia

Extra aandacht voor Ruggie -beginselen in ruraal Colombia

Human Rights and Business is nog een gevoelig thema in Colombia. Maar er is een ontluikende openheid. Vooral in de steden bruist het van de initiatieven, die een duurzame ontwikkeling beogen. Op het platteland valt er nog een wereld te winnen. 

In Bogota struikel je bijna over de platforms voor duurzaamheid, sociale fondsen, universiteiten met opleidingen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, groepen die actief zijn met Integrated Reporting, circulaire economie, smart technologies en meer. 

Sustainable sourcing

Maar hoe zit het op het platteland. Daar is een schreeuwend tekort aan handvatten voor sustainable sourcing, zodat duurzaamheidsstrategieën van het begin tot het eind van de gehele keten als duurzaam worden ervaren. Dus ook door bijvoorbeeld de kleine boer. En er moet meer worden geïnvesteerd in het overbrengen van kennis en kunde over fatsoenlijk ondernemen (eerlijk loon, veilige arbeidsomstandigheden, eigendomsrecht), aan met name het midden- en kleinbedrijf.

Belangrijke taak van Colombiaanse maatschappelijke organisaties is het lobbyen bij de overheid om rechtvaardig beleid op te stellen, dat in praktijk brengen en toetsen. Niet alleen in de stad, maar juist op het platteland. Alleen dan kunnen mensenrechten worden gerespecteerd en beschermd. 

Multi-actor dialoog

Het maatschappelijk middenveld zou diverse allianties moeten vormen en veilige situaties scheppen om de multi-actor dialoog te kunnen voeren. Ze moeten beschikken over voldoende kennis over bijvoorbeeld hun rechten of bestaande instrumenten om met vertrouwen een gelijkwaardige plaats aan tafel te kunnen innemen.

Mensenrechten

Tijdens mijn laatste bezoek aan Colombia hoorde ik met regelmaat zeggen dat een overheid kordaat moet optreden om burgers te beschermen tegen schendingen van mensenrechten (de eerste pijler van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, opgesteld door professor John Ruggie) en mensen moet aanmoedigen om lastige zaken in alle openheid te bespreken. Van betrokkenen mag de overheid een zelfkritische blik verwachten en vertrouwen in elkaars intenties. Ook moet zij controle uitoefenen op MVO-voorwaarden. Daarbij is het essentieel dat slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen van rechten de mogelijkheid krijgen tot genoegdoening.  

Op papier (zoals in het Nationaal Actieplan in wording) worden deze Ruggie-beginselen vermeld, en is Colombia in dit aspect een voorloper. Uit mijn gesprekken met bevlogen kenners van de materie tijdens mijn twee laatste reizen, concludeer ik dat er in de praktijk voor het uitrollen van de beginselen van Ruggie meer aandacht moet komen. Niet alleen in Bogotá, maar vooral in de rurale gebieden zouden multistakeholder-dialogen gefaciliteerd moeten worden. 

Kloof tussen arm en rijk

De relatie tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven blijft nog altijd stroef, want het onderlinge wantrouwen is groot. Juist in Colombia, het land met de grootste kloof tussen arm en rijk in Zuid-Amerika, moet het maatschappelijk middenveld op lokaal niveau worden versterkt, zodat burgers een eigen positie kunnen innemen. Een sterk maatschappelijk middenveld is bevorderlijk voor investeringen in kleine bedrijven (bijvoorbeeld coöperaties), die banen creëren waar de Colombianen om zitten te springen. 

Vredesakkoord

En ook een vredesakkoord helpt daar flink bij. Het biedt de Colombianen meer perspectief op een betere toekomst. Na onlangs opgelaaide gevechten kwamen de strijdende partijen (regeringstroepen versus FARC) overeen om na ondertekening van het vredesakkoord een waarheidscommissie in te stellen, die de gruweldaden van de afgelopen 50 jaar, die 220.000 mensen het leven kostten, moet onderzoeken.

Een schier onmogelijke taak, maar dit besluit laat zien dat beide partijen, ondanks de moeizaam lopende besprekingen, dichter bij de vrede lijken te kunnen komen dan tijdens eerdere onderhandelingen. Een meer politiek stabiel Colombia zou de groei en ontwikkeling van dit in potentie rijke land ten goede komen. Niet alleen in de steden, maar ook op het Colombiaanse platteland.

 

Doe je mee?

Ondernemers

Onze Covestors begeleiden start ups, MKB en corporate ondernemingen in Good Business op weg naar maatschappelijke impact en rendement.

Financiers

Wij bieden kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij investeren mee en zorgen voor blijvende strategische begeleiding.

Minds

Generous Minds groeit gestaag. We verwelkomen professionals die de stap willen maken naar meer zingeving en ondernemerschap, die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan.

Uw Good Business idee een succesvolle onderneming?

Onze Covestors begeleiden start ups, MKB en corporate ondernemingen op weg naar maatschappelijke impact en rendement.

Wij bieden: 

  • Start-ups een veerkrachtig fundament voor een mooie toekomst.
  • MKB- en sociale ondernemingen nieuw groeiperspectief.
  • NGO’s ondersteuning in de stap van aid naar trade.
  • Corporate ondernemingen de mogelijkheid om te innoveren.

Gelijkwaardig schuiven wij aan om Good Business ideeën uit te dagen, te valideren en te versterken.  En als uw business idee eenmaal een krachtige Good Business propositie is, dan investeren wij en brengen wij businessplannen verder richting onze mede-investeerders. 

Met ons investeren in Good Business?

Generous Minds biedt investeerders kant en klare investeringsmogelijkheden met een verlaagd risico en zicht op rendabele Good Business. Wij investeren mee en zorgen voor blijvende strategische begeleiding. Generous Minds zet goede business ideeën om in krachtige ondernemingen.

Je expertise ondernemend inzetten voor een betere wereld?

Generous Minds groeit gestaag. We verwelkomen professionals die de stap willen maken naar meer zingeving en ondernemerschap, die maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan. Mensen die met ons in vrijheid en verbondenheid maatschappelijke impact en duurzaam succes willen bereiken.