Attens Hypotheken

Attens Hypotheken brengt een nieuwe hypotheek op de markt exclusief voor (oud)werknemers in de sector zorg en welzijn, daaronder vallen ook de sport-, en de culturele sector. Deze hypotheek brengt een eigen huis voor mensen in deze sector een stuk dichterbij.

​Opdracht Generous Minds

In december 2013 heeft Generous Minds het verzoek gekregen van PGGM&CO om mee te werken aan het ontwikkelen van een hypotheek voor de sector zorg en welzijn. Dit vanuit de rol als projectverantwoordelijke voor de marketing, distributie en communicatie van dit product. In een eerder stadium heeft Generous Minds al meegewerkt aan een stuk missie- en strategievorming voor PGGM voor het realiseren van een “Waardevolle Toekomst”. Ook was binnen PGGM&CO bekend dat de benodigde expertise bij Generous Minds in huis was.  

"Met Attens Hypotheken hebben we voor onze leden meer ruimte gecreëerd om een eigen woning te kunnen kopen. We hebben het inkomen van mensen in de sector zorg en welzijn letterlijk en figuurlijk weer mee laten tellen. En dat is essentieel gezien het maatschappelijke belang van deze sector." 

- Marc van Heeswijk, opdrachtgever PGGM&CO, Manager Marketing & Communicatie
 

Analyse, Planning, Implementatie

Het project begon met een uitgebreide marktscan naar consumentenbehoeften, adviseurswensen, maatschappelijke relevantie, marktontwikkelingen en het opstellen van een businesscase en -model. Hierin kwam naar voren dat het product het beste zou "landen" in een woonportaal, dat mede door dezelfde Generous Mind binnen PGGM&CO zou worden ingericht. In nauwe samenwerking met PGGM Vermogensbeheer en beleggingsspecialist AF Advisors is het product verder uitgedacht. Hierbij is altijd het uitgangspunt gebleven dat het een relevante propositie moest worden voor de doelgroep.

Na een intensief partnerkeuze proces voor hypotheekverstrekking is besloten om met Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Syntrus) de hypotheek op de markt te brengen. Dit in een nieuw bedrijf met een geheel nieuw merk.

"Attens Hypotheken is een wereldwijde unieke innovatie waarbij we de domeinen Wonen en Pensioen met elkaar hebben verbonden. Dat een pensioenfonds geld beschikbaar stelt om eigen deelnemers te faciliteren bij het kopen van een woning is ongekend. Voor onze ledenorganisatie is dit een belangrijk bewijs dat met de juiste deskundigheid, wilskracht en een luisterend oor naar de doelgroep, alles mogelijk is!" – Gert-Jan Sikking, Managing Director Innovatie en Senior Adviseur Duurzaam Beleggen PGGM
 

​Nieuw merk: Attens Hypotheken​

Generous Minds heeft een grote bijdrage gehad in de merkontwikkeling van Attens Hypotheken. Zo is de positionering bepaald, de merknaam bedacht en de merkidentiteit in woord en beeld uitgewerkt door Covestors van Generous Minds. Dit steeds in zeer nauwe samenwerking met de ledenorganisatie van PGGM&CO, Syntrus en haar stakeholders.

Lancering van een onderscheidend en relevant product

Op 29 september 2015 is Attens Hypotheken in de markt geïntroduceerd met de volgende, in combinatie, unieke kenmerken:

  • Onregelmatigheidstoeslagen tellen voor 100% mee
  • Flexcontracten komen in aanmerking voor een hypotheek
  • Ouders mogen mee tekenen met hun kinderen
  • Attens geeft 0,4% rentekorting bij verbetering van het energielabel
  • Alle communicatie is in B1 Nederlands, inclusief contractuele voorwaarden
  • ​Het 10 jaars NHG introductietarief was 2,25%, wat tot het meest scherpe tarief in de markt behoort.

Impact

Op de dag van introductie is met een zeer bescheiden budget en geen proactieve media inspanningen, op een persbericht na, o.a. de voorpagina van FD.nl, NU.nl gehaald en in de vakpers is er lovend over geschreven. Dit leidde op dag 1 tot tienduizenden bezoekers van de websites en direct tot aanvragen van hypotheken van Attens.

Het doel is om binnen vijf jaar 15.000 mensen uit de sector zorg en welzijn te voorzien van een betaalbaar, mooi en duurzaam dak boven hun hoofd. Na twee jaar is dat voor de helft al gerealiseerd.