BigMove: zorg voor geest, gezondheid en gedrag

BigMove richt zich op het veranderen van het zorglandschap als het gaat om het helpen van mensen met terugkerende fysieke en geestelijke klachten. Dit gebeurt vanuit de GG methodiek (gezondheid en gedrag). Het uitgangspunt is dat je zelf de motivatie moet vinden om je gedrag aan te passen om gezond te worden. Voorkomen is beter dan genezen. 

Doelgroep spagaat

​BigMove zat in de spagaat van het bedienen van patiënten en het helpen van organisaties die deze GG methodiek wel zien zitten. De patiënten worden doorverwezen door een huisarts en psychologen en fysiotherapeuten, die de aanpak van BigMove dan wel moeten kennen. Er was een woud ontstaan aan communicatiedoelgroepen, wat ten koste ging van de focus en de begrijpelijkheid van de boodschap, terwijl de achterliggende boodschap zo sterk is. Meer dan 70% van de mensen die deelnemen aan het BigMove programma, zijn van hun klachten af en keren niet meer terug bij de huisarts. 

Organisatie dilemma

De bediening van de diverse doelgroepen met twee proposities (zakelijk en particulier) kende zijn weerslag op de organisatie binnen BigMove. Het kleine team was met veel zaken tegelijk bezig en er was geen focus. Mensen wisten van elkaar niet meer precies wat de status was van het geplande werk. Dat is in een complexe omgeving als de gezondheidszorg een lastige situatie en het ging gepaard met de nodige werkstress en een terugval van de tevredenheid over het afwerken van processen. De tevredenheid over de behandelingen bleef gelukkig wel op peil. Maar er moest wat gebeuren om het proces efficiënter en meer effectief te maken.

Inzet Generous Minds

De directie van BigMove besloot in oktober 2015 om hulp in te schakelen van Generous Minds. Een snelle maar grondige inventarisatie van het probleem, door het voeren van persoonlijke gesprekken met alle teamleden, legde de belangrijkste pijnpunten boven. Vervolgens lag er binnen 2 weken een actieplan op tafel om een ommekeer te realiseren. 

A: Organisatie: de organisatie moest per direct worden omgezet naar Agile. Een korte training is gegeven en men is begonnen met het werken in een Scrumteam, onder begeleiding van Generous Minds. 

B: Investable Growth Plan: er moest een plan komen voor de komende 3 jaar waaruit focus blijkt en ook een heldere strategie met financiële en operationele onderbouwing. (Gereed in maart 2016). Het plan moest zo goed zijn dat het voor investeerders aantrekkelijk is om in te investeren.

“De mensen van Generous Minds zijn al heel snel echte partners, betrokken bij de ziel van het bedrijf. Ze combineren specialistische kennis met een flexibele en persoonlijke inzet. Dat levert zowel resultaat als plezier op!" - Louis Overgoor, directeur, aandeelhouder en oprichter

Vanaf december 2015 is het BigMove Institute met succes en plezier via de Agile methodiek gaan werken, waardoor:

  • iedereen ziet waar iedereen mee bezig is
  • Er samenhang ontstaat van werkzaamheden
  • Elke 2 weken successen worden gevierd
  • Goede inhoudelijke discussies ontstaan
  • De rollen van iedereen duidelijk zijn
  • De klant weer centraal staat

In maart 2016 heeft de aandeelhoudersvergadering en de Raad van Toezicht het Investable Growth plan goedgekeurd en is BigMove Institute begonnen aan de uitvoering van het plan, ondersteund door Generous Minds en de aanverwante specialistische bedrijven Globrands, Brand Candies, Hope & Glory en Unc Inc. 

"Het prettige van Generous Minds is voor mij dat in elke fase van onze ontwikkeling korte lijntjes naar specialisten lopen. Waar we bij aanvang van de samenwerking vooral hulp bij strategische heroriëntatie zochten, veranderde dat oa naar hulp bij branding, naar marketing, naar juridische vraagstukken. Steeds verschillende betrokkenen met één overeenkomst: specialist op dat stukje dat wij nodig hadden en snel en goed beschikbaar." - Martin van Baekel, directeur/aandeelhouder

In januari 2017 is BigMove Institute geherpositioneerd naar 2 merken:

  • Bettery Institute: Gamechangers in health. Gericht op de bedrijven en instellingen doelgroep en de professionals in de zorg. www.bettery.nl
  • BigMove: Zorg voor geest, gezondheid en gedrag. Gericht op mensen met een psychiatrische indicatie, die zich weer lekker willen voelen en beter in hun vel willen zitten. www.bigmove.nu

Status

Beide merken kunnen zich nu focussen op het bereiken van de doelstellingen om zoveel mogelijk mensen blij, fit en gelukkig door het leven te laten gaan. Generous Minds blijft betrokken bij deze organisatie om de ingeslagen koers vast te houden en te helpen waar nodig.