C3 Living

De C3 Living woonunits zijn ontstaan uit de activiteiten van maatschappelijke onderneming Rendiz. Dat bedrijf ontwikkelt projecten waarbij synergie ontstaat door het op de juiste wijze combineren van commerciële-, publieke- en zorgdiensten. De aangeboden diensten en producten versterken elkaar en hebben daardoor een groot bereik binnen een wijk, stad of regio.

De eerste "bouwers" aan de C3 Living units waren dak- en thuislozen uit de regio. Huisvesting is een basisbehoefte voor ieder mens en zorgt voor een veilige omgeving. Een eigen veilige plek is essentieel in het proces om daklozen weer terug te kunnen brengen naar de samenleving. Door gesprekken met partners als woningcorporaties en zorginstellingen zijn de doelgroepen inmiddels uitgebreid met studenten, woningzoekenden onder de liberalisatiegrens, asielzoekers/statushouders en zorgbehoevenden.​

Rol van Generous Minds

Generous Minds heeft C3 Living begeleidt tijdens de fase van incubator naar marktbetreder. “Onder de inspirerende leiding van Ronald Beuk werd contact gelegd met diverse financiers en platforms. Presentaties werden verzorgd aan het Generous Minds platform. Dit leidde tot interessante bespiegelingen over markt/ produktcombinaties, risico's en marktkansen.  Hetgeen je als ondernemer nog meer laat nadenken over het produkt maar waardoor je ook meer vertrouwen krijgt in de effecten van social return en economische haalbaarheid.Bij C3 Living heeft het geleid tot de gewenste funding die momenteel wordt uitgewerkt.” - Peter Broekmans, directeur Rendiz BV

Gerelateerde Minds