Salt Farm Texel

Salt Farm Texel zorgt dat verzilte gebieden wereldwijd (weer) in gebruik worden genomen als landbouwgrond, zonder overmatig gebruik van schaars zoet water. Dit is mogelijk door het testen en selecteren van zout-resistente landbouwgewassen en het uitwerken van de bijbehorende bewerkingsmethoden (bemesting, irrigatie, grondbewerking). Salt Farm biedt internationale begeleiding bij de daadwerkelijke toepassing op verzilte gronden.

Impact

Een toenemende hoeveelheid landbouwgrond is aan het verzilten. De toepassingen van Salt Farm Texel maken deze grond weer rendabel. Het bedrijf kreeg hiervoor veel (internationale) media aandacht. Door de toegenomen aandacht en groeimogelijkheden is het bedrijf in een fase waarin belangrijke strategische keuzes gemaakt moeten worden.

Rol Generous Minds

Generous Minds heeft in een Good to Great sessie een zestal product-markt combinaties uitgewerkt en samen met de ondernemers geprioriteerd. Aan de hand daarvan zijn vervolgstappen in gang gezet. Een daarvan is een samenwerking met maatschappelijke organisaties die actief zijn met landbouw initiatieven in door verzilting getroffen gebieden. 

Daarnaast ondersteunen we op het vlak van internationale contracten en organiseerden we met het oog op de internationale groei die komen gaat, een werksessie rond de individuele kwaliteiten van- en de samenwerking tussen de betrokken ondernemers.

Gerelateerde Minds