SlowCare

Goede gehandicaptenzorg kleinschalig en dichtbij mogelijk maken. SlowCare, een kleinschalig woonzorgconcept van Lucian en Ingeborg van Heumen wil hierin voorzien. 

Goede gehandicaptenzorg is niet zo vanzelfsprekend meer. Ouders van zorgbehoevende kinderen/familieleden maken zich daar vaak grote zorgen over. Als die immers zelf geen zorg meer kunnen geven, dan is het hard nodig om familieleden elders zorgeloos onder te brengen.  SlowCare is een goed uitgewerkt kleinschalig woonzorgconcept van Lucian en Ingeborg van Heumen, dat hierin wil voorzien. SlowCare moet op meerdere plaatsen in Nederland ontwikkeld worden.

Lucian en Ingeborg van Heumen zorgen nu nog fulltime voor hun meervoudig gehandicapte dochter Eline. Hun SlowCare concept brengt ‘zorgen voor elkaar’ dichter bij de eigen gemeenschap. SlowCare zorginstellingen zijn voor 16 tot 24 bewoners, worden bestuurd door verwanten en zijn professioneel georganiseerd, geinspireerd door Buurtzorg. Mantelzorg en participatiesamenleving krijgen hier tastbaar vorm en inhoud.

Impact

Helaas stranden veel van dit soort projecten na soms jarenlange inspanningen. SlowCare verzamelt kennis en ervaring over het ontwikkelen en operationaliseren van zorginstellingen en stelt die beschikbaar aan mensen die zelf zo’n instelling in hun omgeving willen opzetten, zodat die niet opnieuw het wiel uit hoeven te vinden. De doorlooptijd om tot opening van een kleinschalige woonvoorziening te komen kan zo gehalveerd worden. Het kennis en ervaringscentrum SlowCare Nederland wordt opgezet met de ambitie om uiteindelijk 50 SlowCare of daarmee vergelijkbare initiatieven te stichten.

Rol Generous Minds

Generous Minds helpt SlowCare om dit groeiproces inzichtelijk te maken. De eigen kennis en ervaringen van SlowCare en die van de experts van Generous Minds worden bij elkaar gebracht en verrijkt met wat elders al beschikbaar is.  Ook helpt Generous Minds een faciliteit ontwikkelen om nieuwe kansrijke SlowCare initiatieven van startkapitaal te voorzien.