Zwitserleven

Generous Minds zorgt ervoor dat de business case voor Maatschappelijk Relevant Ondernemerschap (MRO) staat. Het productconcept waarmee op ondernemende manier een maatschappelijk probleem wordt opgelost is helder en concreet gemaakt, getoetst onder de doelgroep(en) en gevalideerd, zowel in marktpotentie als maatschappelijke impact.

In het proces zijn waar nodig Minds met verschillende expertises ingezet. Al onze inzet is gehonoreerd op ondernemende basis. De vergoeding van onze tijd is resultaatafhankelijk en/of vertaald naar deelname in de onderneming.

Gerelateerde Minds