top of page
Image-empty-state.png

Brian Kwakman

Junior met Financiële & Commerciële focus

Wat ik doe

Ik ondersteun het financieringsproces van sociale ondernemingen om hen te helpen impact te creëren voor mensen en de planeet. Daarnaast bied ik mijn expertise aan op het gebied van marketing, sales, en branding

Hoe ik klanten help

Voor bedrijven die financiering nodig hebben, kan het zoeken naar de juiste investeringspartner veel tijd en middelen kosten. Mijn aanpak begint met een zorgvuldige voorselectie van geschikte investeringspartners, waarbij ik hun specifieke interesse in het bedrijf beoordeel. Daarnaast bied ik mijn expertise aan sociale en duurzame ondernemingen op het gebied van marketing, sales en branding. Mijn doel is om hen te ondersteunen bij het realiseren van duurzame groei

Aantal deliverables

- Introducties met investeerders/financiers
- Afspraken met investeerders/financiers
- Ondersteuning bij verkoop, marketing en branding

Voorbeeld klanten

SolarDew, Wavepiston, De Lokalist, Landcent

Contact

Over mij

Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn afstudeerscriptie voor mijn Bachelor of Science in Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam. Mijn roots liggen in een familie waar hard werken voor financieel succes als hoogste prioriteit werd gezien. Hoewel ik waardeer wat ik heb geleerd, heb ik persoonlijk ervaren dat mijn ware passie niet ligt in het streven naar financiële doelen op zich, maar in het streven naar een groter doel: bijdragen aan een nieuwe betekenisvolle economie waarin we ons niet blindstaren op winstmaximalisatie.

Mijn motivatie om dagelijks een positieve impact op de wereld te hebben, komt voort uit de overtuiging dat we in de westerse wereld gezamenlijk een kleine inspanning kunnen leveren voor de minderbedeelden. Op die manier geloof ik dat we de hedendaagse wereldwijde problemen, die we uiteindelijk zelf hebben veroorzaakt, sneller kunnen oplossen dan we ons kunnen voorstellen. Ik realiseer me dat dit een aanzienlijke mentale verandering vereist, en hoewel dit tijd kan vergen, ben ik vastberaden te geloven dat het mogelijk is.

Sinds het afgelopen jaar heb ik me ingezet voor Generous Minds, en dit heeft me het gevoel gegeven dat ik op deze manier een significante bijdrage kan leveren aan de broodnodige mentale verandering. Ik geloof in de kracht van het collectief, en samen met Generous Minds streven we naar een hoger doel. Mijn expertise ligt op het gebied van marketing, sales, branding en financiering. Ik ben goed in deze vakgebieden en streef ernaar om er nog beter in te worden. Maar bovenal zie ik deze vaardigheden als middelen om een groter doel te dienen.

Steward Ownership: Mijn afstudeerscriptie bij Generous Minds richt zich op Steward Ownership, een bedrijfseigendomsmodel dat naadloos aansluit bij mijn persoonlijke visie en die van Generous Minds. Steward Ownership gaat verder dan traditionele structuren en legt de nadruk op duurzaamheid, langetermijndenken en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mijn motivatie om dit te onderzoeken komt voort uit het geloof dat bedrijven een sleutelrol spelen in het creëren van een betekenisvolle economie. Binnen Generous Minds zie ik Steward Ownership als een krachtige benadering om bedrijven te begeleiden naar duurzamere bedrijfsmodellen.

Duurzaamheid in Actie: Ik ben ervan overtuigd dat mijn onderzoek niet alleen bijdraagt aan mijn academische groei, maar ook aan Generous Minds' streven om bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van positieve impact op de wereld. Samen zetten we ons in voor een bedrijfsomgeving waar winst niet alleen financieel wordt gemeten, maar ook in termen van duurzaamheid, ethiek en maatschappelijke waardecreatie.

Praktische Toepassing in Bedrijfsadvies: Steward Ownership is voor mij niet alleen een concept, maar een praktische benadering om bedrijven te helpen overstappen naar eigendomsstructuren die in lijn zijn met duurzame waarden. In mijn scriptie onderzoek ik hoe Generous Minds dit model kan inzetten als een effectief instrument in bedrijfsadvies, waardoor organisaties niet alleen groeien in winst, maar ook in duurzaamheid en maatschappelijke relevantie.

bottom of page